Privacyverklaring

Wat zijn persoonlijke gegevens?

De onderstaande privacyverklaring is enkel van toepassing op persoonlijke gegevens. Indien bij de contactgegevens het veld voor de bedrijfsnaam ingevuld wordt, dan worden de contactgegevens behandeld als bedrijfsgegevens en niet als persoonlijke gegevens.


Over welke gegevens gaat het?

Om voor u glaswerken te kunnen uitvoeren, hebben we natuurlijk enkele gegevens van u nodig. We vragen daarbij enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht die u bij ons plaatste en zullen alles in het werk stellen om uw gegevens zo correct mogelijk te beschermen (zowel technisch gezien als met een veiligheidsbeleid naar onze medewerkers toe).


Hoe gegevens inkijken en corrigeren?

U mag altijd vragen om uw gegevens in te kijken en u kan vragen dat we correcties uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen springen we erg voorzichtig om met zulke vragen (we willen natuurlijk zeker zijn dat de aanvraag van u komt). De meest efficiënte weg om uw gegevens te corrigeren is door dit aan te vragen via de weg waarlangs u ook origineel uw gegevens aan ons bezorgde. Maar het is ook mogelijk dit rechtstreeks bij ons aan te vragen: Danny Lauryssens NV, Afdeling Privacy, Leugenberg 208, 2180 Ekeren (Antwerpen), België


Worden mijn gegevens gedeeld?

Om uw aanvraag te kunnen uitvoeren, zullen we uw gegevens mogelijk moeten delen met één van onze partners/leveranciers. Sowieso worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke opdracht die u bij ons plaatste.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat we de vraag krijgen om gegevens van u vrij te geven, bijvoorbeeld op vraag van een rechtbank of politiedienst. Als we wettelijk verplicht zijn uw informatie vrij te geven, gaan we dat ook doen.


Kan ik mijn gegevens laten verwijderen?

U mag vragen om uw gegevens volledig te laten verwijderen. Dit kan echter niet zomaar: zo lang u opdrachten in uitvoering bij ons heeft lopen, dienen we uw gegevens natuurlijk te bewaren. Na afwerking van uw opdracht, kunnen we echter toch nog niet direct alle informatie weggooien. Wettelijk gezien dienen we gegevens (o.a. om boekhoudkundige redenen) 10 jaar te bewaren. Om uw gegevens te laten verwijderen kan u op dezelfde manier tewerk gaan als bij het inkijken en corrigeren van gegevens.